szkodliwość IQOS

IQOS uznawany jest przez FDA jako wyrób tytoniowy o zmodyfikowanym ryzyku.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zmieniła status popularnych podgrzewaczy do tytoniu IQOS z „braku zagrożenia dla zdrowia publicznego” na „wyrób tytoniowy zmodyfikowanego ryzyka” (MRTP). Oznacza to, że FDA uznaje, że podgrzewacze IQOS narażają użytkowników na mniejszą ilość substancji toksycznych niż papierosy. Decyzja FDA została oparta na dowodach naukowych przedstawionych przez Philip Morris International (PMI), producenta IQOS.

Co to oznacza dla użytkowników IQOS w USA?

Podgrzewacze IQOS mogą być aktywnie promowane przez producenta jako realna i mniej szkodliwa alternatywa dla papierosów. Jest to poważna zmiana w sposobie marketingu wyrobów tytoniowych w USA. Przed tą decyzją firmy tytoniowe nie mogły wysuwać żadnych roszczeń dotyczących względnego bezpieczeństwa swoich produktów. Ta zmiana pozwoli PMI na
bezpośrednie komunikowanie palaczom informacji o zmniejszonym ryzyku stosowania IQOS w porównaniu z paleniem papierosów.

Oczywiście, FDA nie „zaleca” ani nie „zatwierdza” wyrobów tytoniowych dla nikogo. Ale ta zmiana zapewnia palaczom dokładne informacje na temat ryzyka związanego z używaniem IQOS. Ostatecznie to do każdego palacza należy decyzja, czy używać wyrobów tytoniowych, czy nie.

To wielka wygrana dla zwolenników redukcji szkód palenia w USA. Od lat wzywamy firmy tytoniowe do bardziej uczciwego i przejrzystego informowania o względnym ryzyku związanym z ich produktami. Decyzja FDA o uznaniu IQOS za wyrób tytoniowy o zmodyfikowanym ryzyku to krok we właściwym kierunku. Pozwoli ona palaczom dokonywać bardziej świadomych wyborów dotyczących używanych produktów i może zachęcić więcej osób do przejścia na mniej szkodliwe alternatywy, takie jak IQOS.

IQOS szkodliwość